Ook een enquête over de behoefte aan woningen in heel Midden-Limburg door gemeentes

De gemeente Nederweert heeft samen met de regiogemeenten in Midden-Limburg opdracht gegeven voor een groot woningmarktonderzoek. Dit onderzoek is nodig voor de actualisering van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving die de gemeenten in 2014 hebben vastgesteld. Onderzoeksbureau E’til doet dit onderzoek in opdracht van de gemeenten.
Het woningmarktonderzoek vindt in de kernen van alle gemeenten plaats. Dit betekent concreet dat E’til in de loop van januari enquêtes uitzet waaronder in Leveroy. Het kan dus zijn dat je voor deze enquête wordt benaderd.
Mogelijk zit er overlap in de vragen van de enquêtes van de Gemeenschapsraad Leveroy en E’til.
De gemeenschapsraad en gemeente Nederweert stellen het op prijs als de inwoners van Leveroy zoveel mogelijk deelnemen aan beide enquêtes. Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van de woonbehoefte in Leveroy.