Op 29 maart overlegde de gemeenschapsraad met een betrokken inwoner, de gemeente en Jongen Projectontwikkeling over de mogelijkheden om de woonwensen in de enquête Wonen in Leveroy te realiseren.
Eén van de mogelijkheden is om met een aantal bewoners samen een aantal woningen tegelijk te bouwen. Elders in het land zijn daar ervaringen mee. Met een duur woord heet dat collectief-particulier-opdrachtgeverschap (CPO).
Een andere manier is om beleggers te zoeken die hun geld in de bouw van een klein aantal woningen willen steken.
Voor huurwoningen is een woningbouwvereniging nodig.
Op 3 mei komen we weer bij elkaar. In de tussentijd worden contacten gelegd met organisaties en beleggers om te peilen wat zij voor Leveroy willen en kunnen betekenen