De Gemeenschapsraad Leveroy verwacht dat over 10-15 jaar glasvezel een noodzakelijke voorziening voor iedereen zal zijn. Een voorziening voor schoolwerk, voor werk aan huis, voor uitwisseling van informatie door verenigingen, voor zorg aan ouderen, bedrijven, enz. Nu al zijn er kopers van woningen die van koop afzien wanneer er geen glasvezelaansluiting is. Uiteindelijk kan een glasvezelaansluiting dus ook invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een woning bij verkoop en de prijs ervan.

Provincie en gemeenten in Midden-Limburg zijn bezig de aanleg van glasvezel in de buitengebieden voor te bereiden. De kernen doen in die plannen niet mee, omdat ze bijna allemaal al glasvezel hebben. Leveroy is een kern die nog geen glasvezel heeft. Omdat we geen buitengebied zijn en op dit moment nog redelijk werkend internet hebben, komen we in de plannen voor de aanleg van glasvezel niet voor.

De Gemeenschapsraad ziet aankomen dat over 5 – 10 jaar de internetverbinding in het dorp niet meer voldoende is. Daarom willen we dat ook de kern van Leveroy in de plannen voor glasvezel mee genomen wordt. Er zal het nodige moeten gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. De komende tijd gaan we er hard mee aan de slag.

Latere aanleg voor alleen de kern zal altijd duurder zijn dan wanneer we nu in het grotere project van de aanleg mee kunnen doen. Nu bekostigt de provincie bovendien een deel van de aanleg en moet de rest van de inwoners komen. In een latere fase kan de aanleg wel eens helemaal voor rekening van de inwoners komen. We komen er nog op terug met informatie en om jullie steun te vragen. De aanleg van glasvezel gaat alleen door als tenminste 50% van de woningen (in het buitengebied) meedoet. Denk niet te snel, voor mij hoeft het niet. Uiteindelijk is het ook in je eigen belang.

Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken met meer informatie over glasvezel:

Waarom glasvezel?