* Verkeerssituatie:

Drie dorpsbewoners maakten gebruik van de inloopmogelijkheden om mee te praten over het onderwerp verkeer en veiligheid in de Kerkstraat en de Dorpstraat. Met Winand Bijlmakers is afgesproken dat hij deze inwoners en de gemeenschapsraad binnen 2 weken van gevraagde informatie voorziet. Die informatie komt terug in het volgende overleg van de gemeenschapsraad.

* Enquête Wonen in Leveroy

De gemeente en projectontwikkelaar krijgen een uitnodiging voor het volgend overleg van de gemeenschapsraad om de resultaten van de woonwensenquête te bespreken.

* Glasvezel

Er is een glasvezelwerkgroep gevormd, die meer informatie wil hebben over de verschillen tussen coax kabel en glasvezel en de voor- en nadelen van beide.