Net vóór de vakantie kwam de Gemeenschapsraad nog een keer bij elkaar.

De belangrijkste bespreekpunten gingen over een aanbod voor de bouw van 5 woningen in de Leiverse Velden, de toekomst van het gemeenschapshuis, het afscheid van wethouders en het leggen van contact met de nieuwe wethouders.

Het plan voor 5 woningen in de Leiverse Velden was voor te weinig mensen een goed aanbod om er op in te gaan. Volgens de gemeenschapsraad blijft er behoefte in Leveroy voor woningen vooral voor kleine huishoudens, senioren en starters. Voor koopwoningen zit het er echter in deze tijd niet mee door de stijgende prijzen. Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat we contact met elkaar houden.

Met het stichtingsbestuur van het Gemeenschapshuis houden we contact over de toekomst van het Gemeenschapshuis.

Op 4 juli namen de wethouders uit de voorgaande periode afscheid. De gemeenschapsraad had met Rick van Meel periodiek overleg over allerlei onderwerpen in de kern. Waar nodig speelde hij zaken door naar zijn collega wethouders. De gemeenschapsraad was vertegenwoordigd bij het afscheid.
De nieuwe wethouders vragen we weer om een periodiek met één van hen. Een verzoek daartoe is naar het nieuwe B&W gestuurd. Met de nieuwe wethouder voor verkeer willen we om tafel over de verkeerssituatie in het dorp.

Tenslotte is er een definitieve versie van het Privacybeleid (zie elders op de website) en zijn de afspraken over de verkeersomleidingen tijdens de kermis besproken en in het dorp verspreid.