Juni en juli waren weliswaar vakantiemaanden, onze agenda was goed gevuld.

Tijdens het feest in juni ter ere van het 250 jarig bestaan van Schreurshof was er een ideeënbus om het dorp levendig en aantrekkelijk te maken. Die bus werd gevuld met allerlei voorstellen, die we nu besproken hebben. De voorstellen gingen over zowel de aankleding van het dorp (bijvoorbeeld meer bloemen) als activiteiten (bijvoorbeeld een jeu de boulesbaan). Er zijn afspraken gemaakt hoe we hiermee verder gaan onder de titel de Leiverse Belaeving.

Met het Stichtingsbestuur van de Pestoeërskoel is een tweede keer gesproken over de knelpunten in de (financiële) toekomst van het gemeenschapshuis. Het stichtingsbestuur heeft ons geïnformeerd over de gesprekken die ze met de gemeente en andere gemeenschapshuizen hebben gevoerd over de mogelijkheden. Er is nog geen besluit genomen op welke manier het gemeenschapshuis financieel weer gezond kan worden. We hebben afgesproken hierover contact met elkaar te blijven houden.

Op het gebied van Bouwen en wonen deed zich een onverwachte ontwikkeling voor. Meer informatie staat op de pagina Woonwensen.

Naar het nieuwe college van burgemeester en wethouders is mail verstuurd met 2 verzoeken:
- oppakken van de vraag die wel al in mei stelden voor een overleg over de verkeerssituatie in het dorp en oplossen van knelpunten die door bewoners ervaren worden;
- een vaste wethouder om 2-3 keer per jaar mee te overleggen over onderwerpen die voor het dorp van belang zijn en die door de gemeenschapsraad en de gemeente ter bespreking kunnen worden ingebracht.

Ook glasvezel is kort besproken. Zie daarvoor de pagina Glasvezel.

Evaluatie van de kermis is door tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst. In het overleg van 8 oktober trekken we hier tijd voor uit.