Op het overleg van 8 oktober staan weer de nodige onderwerpen op onze agenda:

  • Met de dames die de Open Eettafel (OET) organiseren, praten over de toekomst van de OET, omdat het aantal mensen dat er naar toe komt, terugloopt.
  • 25 oktober hebben we een afspraak met wethouder Koole over de verkeerssituatie in het dorp. Dat gesprek bereiden we voor.
  • We kijken terug naar de kermis van dit jaar en vooruit naar die van volgend jaar met de vraag of er een andere opzet moet komen.
  • Omdat ook de gemeenschapsraad met privacybeleid te maken heeft, bespreken we nog een keer wat dat betekent en tekent iedereen een geheimhoudingsverklaring. Dit dient ervoor te zorgen dat iedereen zorgvuldig met gegevens van mensen om gaat en dat deze gegevens niet zonder toestemming met anderen worden gedeeld.