Het resultaat van dit rondje door Leveroy:donkeredagenoffensief

- 20 auto's die niet afgesloten waren;

- van de 250 gecontroleerde woningen/garages waren er 60 niet afgesloten.

Op deze plekken is een papieren schoenafdruk met informatie achtergelaten.