De vrijwilligers van de OET waren te gast op ons overleg. Het aantal bezoekers op de derde donderdag van de maand om 12.00 uur loopt wat terug. Voor het ogenblik is er genoeg animo. De vrijwilligers dachten alvast na over veranderingen voor het moment dat de groep te klein wordt. De kermis OET is altijd populair en drukbezocht. Met die OET als voorbeeld hebben we gebrainstormd over mogelijke andere momenten in het jaar om een OET te organiseren, waar hele families en vriendengroepen graag aan mee willen doen.

De kermisgroep beraadt zich op mogelijkheden om de Leiverse kermis aantrekkelijker te maken voor attracties. Ze heeft ook contact met de kermisgroep van Kelpen om goede ideeën uit te wisselen.

Voor het gesprek met wethouder Koolen over de verkeerssituatie in het dorp is een aantal vragen geformuleerd en naar de gemeente gestuurd ter voorbereiding op het overleg, onder andere vragen naar gegevens over tellingen van het verkeer.