Op 25 oktober waren wethouder Koolen, de eerstverantwoordelijke ambtenaar voor verkeer en de gemeentelijk teamleider voor o.a. verkeer bij ons te gast in de Pestoeërskoel.

Net daarvoor waren we als dorp overvallen door de aankondiging van de afsluiting van de Kerkstraat en de Dorpstraat, terwijl informatie door de gemeente voor alle inwoners ontbrak. We hebben niet alleen om betere informatie gevraagd, maar ook om overleg vooraf om eventuele suggesties in te kunnen brengen. De gemeente heeft beterschap beloofd.

De gemeente gaf aan niet te beschikken over (recente) gegevens van tellingen. Zij werken met verkeersmodellen om de verkeersintensiteit te bepalen. De Gemeenschapsraad vraagt zich af of modellen voldoende recht doen aan de beleving van inwoners en zou toch graag tellingen zien. Daar krijgen we vooralsnog de handen niet voor op elkaar.

Binnenkort start de gemeente met het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. De belangrijkste toezegging is dat onze signalen over de verkeersproblematiek in het dorp daarin meegenomen worden. Bij navraag blijkt dat er nog geen planning is voor het werk aan de mobiliteitsvisie. Wij krijgen informatie als die planning er wel is.