Eénmaal per jaar overleggen burgemeesters en wethouders met vertegenwoordigers van alle dorpsraden/gemeenschapsraad. Dit jaar was dat het geval op 12 november en met het nieuwe college van wethouders en is gesproken over de rol en positie van de dorpsraden en gemeenschapsraad. In Leveroy komt de Gemeenschapsraad op voor de belangen van het hele dorp. Op www.leveroy.net/gemeenschapsraad staat uitgelegd waar dat over gaat. In december is er een vervolgoverleg over knelpunten die de dorpsraden en gemeenschapsraad ervaren bij hun taken.

Zoals steeds besprak de Gemeenschapsraad verder onderwerpen, die met de leefbaarheid te maken hebben.
* Onder de noemer Leiverse Belaeving zijn door Schreurshof voorstellen gedaan voor een fleurige aankleding van het dorp.
* We blijven volgen hoe de gemeente bezig is met de sloop van de voorzieningen bij ’t Huitje.

* De plannen voor de nieuwbouw op de Leiverse Velden zijn besproken. Zie voor meer informatie de pagina Woonwensen.
* Voorstellen van de gezamenlijke dorpsraden/gemeenschapsraad aan de gemeente om digitale informatieborden in alle dorpskernen te realiseren.
* Donderdag 25 oktober is met wethouder Koolen gesproken over de verkeerssituatie in de Dorpstraat en de Kerkstraat. De gemeente ziet weinig mogelijkheden om er nu iets aan te doen. Ze wil die knelpunten mee nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe mobiliteitsvisie in 2019. In november liet oudercommissie van de basisschool weten dat ze zich zorgen maken over het verkeer bij de zebra in de Dorpstraat. Hen vragen we dit ook zelf bij de gemeente aan te kaarten.

Ook dit jaar verzorgt de Gemeenschapsraad eind van het jaar een Nieuwjaarsbrief over onderwerpen waar ze zich in 2018 mee bezig hield.

Het volgende overleg van de Gemeenschapsraad is dinsdag 8 januari 2019 om 20.00 uur in de Pestoeërskoel.