Overleg buslijn

Er is vandaag een overleg geweest tussen de gemeente Nederweert, Gemeenschapsraad Leveroy, Dorpsraad Nederweert-Eind, Provincie Limburg en Arriva over de buslijn. Volgende week komt er een duidelijk en verhelderend antwoord op de vraag wat er met de buslijn in Leveroy en Nederweert-Eind gebeurd vanaf 11 december. Op dit moment kunnen we alleen zeggen dat het er naar uitziet dat de bereikbaarheid van Leveroy en Nederweert-Eind geen gevaar loopt.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Beste inwoners van Leveroy,

Wij willen u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op donderdagavond 15 september om 20.00 uur (inloop 19.45) in de Pestoeërskoel.

In juni heeft u een enquête ontvangen met als thema “Leefbaarheid Leveroy”. Deze is door een groot aantal huishoudens ingevuld en de resultaten willen wij deze avond graag met u delen.

Lees meer...

Terugkoppeling actiepunten van de wijkschouw

Punten wijkschouw Leveroy. 25-01-2016

• Bij de entrees van de kern Dorpstraat en Kerkstraat wordt aangegeven dat verkeersremmend maatregelen onvoldoende zijn. Met name aan de zijde van de Dorpsstraat, hier ligt wel een middengeleider, echter deze dwingt geen snelheidsvermindering af.

Als gevolg van bezuinigingen, een aantal jaren geleden, zijn er op dit moment geen middelen opgenomen in de gemeentebegroting.

Lees meer...

RSS Feed