Overleg met wethouder Koolen over de verkeerssituatie in het dorp

Op 25 oktober waren wethouder Koolen, de eerstverantwoordelijke ambtenaar voor verkeer en de gemeentelijk teamleider voor o.a. verkeer bij ons te gast in de Pestoeërskoel.

Net daarvoor waren we als dorp overvallen door de aankondiging van de afsluiting van de Kerkstraat en de Dorpstraat, terwijl informatie door de gemeente voor alle inwoners ontbrak. We hebben niet alleen om betere informatie gevraagd, maar ook om overleg vooraf om eventuele suggesties in te kunnen brengen. De gemeente heeft beterschap beloofd.

De gemeente gaf aan niet te beschikken over (recente) gegevens van tellingen. Zij werken met verkeersmodellen om de verkeersintensiteit te bepalen. De Gemeenschapsraad vraagt zich af of modellen voldoende recht doen aan de beleving van inwoners en zou toch graag tellingen zien. Daar krijgen we vooralsnog de handen niet voor op elkaar.

Binnenkort start de gemeente met het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. De belangrijkste toezegging is dat onze signalen over de verkeersproblematiek in het dorp daarin meegenomen worden. Bij navraag blijkt dat er nog geen planning is voor het werk aan de mobiliteitsvisie. Wij krijgen informatie als die planning er wel is.

Terugblik Gemeenschapsraad 8 oktober

De vrijwilligers van de OET waren te gast op ons overleg. Het aantal bezoekers op de derde donderdag van de maand om 12.00 uur loopt wat terug. Voor het ogenblik is er genoeg animo. De vrijwilligers dachten alvast na over veranderingen voor het moment dat de groep te klein wordt. De kermis OET is altijd populair en drukbezocht. Met die OET als voorbeeld hebben we gebrainstormd over mogelijke andere momenten in het jaar om een OET te organiseren, waar hele families en vriendengroepen graag aan mee willen doen.

De kermisgroep beraadt zich op mogelijkheden om de Leiverse kermis aantrekkelijker te maken voor attracties. Ze heeft ook contact met de kermisgroep van Kelpen om goede ideeën uit te wisselen.

Voor het gesprek met wethouder Koolen over de verkeerssituatie in het dorp is een aantal vragen geformuleerd en naar de gemeente gestuurd ter voorbereiding op het overleg, onder andere vragen naar gegevens over tellingen van het verkeer.

RSS Feed