Vooruitblik overleg Gemeenschapsraad 8 oktober

Op het overleg van 8 oktober staan weer de nodige onderwerpen op onze agenda:

  • Met de dames die de Open Eettafel (OET) organiseren, praten over de toekomst van de OET, omdat het aantal mensen dat er naar toe komt, terugloopt.
  • 25 oktober hebben we een afspraak met wethouder Koole over de verkeerssituatie in het dorp. Dat gesprek bereiden we voor.
  • We kijken terug naar de kermis van dit jaar en vooruit naar die van volgend jaar met de vraag of er een andere opzet moet komen.
  • Omdat ook de gemeenschapsraad met privacybeleid te maken heeft, bespreken we nog een keer wat dat betekent en tekent iedereen een geheimhoudingsverklaring. Dit dient ervoor te zorgen dat iedereen zorgvuldig met gegevens van mensen om gaat en dat deze gegevens niet zonder toestemming met anderen worden gedeeld.

Terugblik overleg Gemeenschapsraad 27 augustus

Juni en juli waren weliswaar vakantiemaanden, onze agenda was goed gevuld.

Tijdens het feest in juni ter ere van het 250 jarig bestaan van Schreurshof was er een ideeënbus om het dorp levendig en aantrekkelijk te maken. Die bus werd gevuld met allerlei voorstellen, die we nu besproken hebben. De voorstellen gingen over zowel de aankleding van het dorp (bijvoorbeeld meer bloemen) als activiteiten (bijvoorbeeld een jeu de boulesbaan). Er zijn afspraken gemaakt hoe we hiermee verder gaan onder de titel de Leiverse Belaeving.

Met het Stichtingsbestuur van de Pestoeërskoel is een tweede keer gesproken over de knelpunten in de (financiële) toekomst van het gemeenschapshuis. Het stichtingsbestuur heeft ons geïnformeerd over de gesprekken die ze met de gemeente en andere gemeenschapshuizen hebben gevoerd over de mogelijkheden. Er is nog geen besluit genomen op welke manier het gemeenschapshuis financieel weer gezond kan worden. We hebben afgesproken hierover contact met elkaar te blijven houden.

Op het gebied van Bouwen en wonen deed zich een onverwachte ontwikkeling voor. Meer informatie staat op de pagina Woonwensen.

Naar het nieuwe college van burgemeester en wethouders is mail verstuurd met 2 verzoeken:
- oppakken van de vraag die wel al in mei stelden voor een overleg over de verkeerssituatie in het dorp en oplossen van knelpunten die door bewoners ervaren worden;
- een vaste wethouder om 2-3 keer per jaar mee te overleggen over onderwerpen die voor het dorp van belang zijn en die door de gemeenschapsraad en de gemeente ter bespreking kunnen worden ingebracht.

Ook glasvezel is kort besproken. Zie daarvoor de pagina Glasvezel.

Evaluatie van de kermis is door tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst. In het overleg van 8 oktober trekken we hier tijd voor uit.

Terugblik overleg Gemeenschapsraad 28 juni

Net vóór de vakantie kwam de Gemeenschapsraad nog een keer bij elkaar.

De belangrijkste bespreekpunten gingen over een aanbod voor de bouw van 5 woningen in de Leiverse Velden, de toekomst van het gemeenschapshuis, het afscheid van wethouders en het leggen van contact met de nieuwe wethouders.

Het plan voor 5 woningen in de Leiverse Velden was voor te weinig mensen een goed aanbod om er op in te gaan. Volgens de gemeenschapsraad blijft er behoefte in Leveroy voor woningen vooral voor kleine huishoudens, senioren en starters. Voor koopwoningen zit het er echter in deze tijd niet mee door de stijgende prijzen. Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat we contact met elkaar houden.

Met het stichtingsbestuur van het Gemeenschapshuis houden we contact over de toekomst van het Gemeenschapshuis.

Op 4 juli namen de wethouders uit de voorgaande periode afscheid. De gemeenschapsraad had met Rick van Meel periodiek overleg over allerlei onderwerpen in de kern. Waar nodig speelde hij zaken door naar zijn collega wethouders. De gemeenschapsraad was vertegenwoordigd bij het afscheid.
De nieuwe wethouders vragen we weer om een periodiek met één van hen. Een verzoek daartoe is naar het nieuwe B&W gestuurd. Met de nieuwe wethouder voor verkeer willen we om tafel over de verkeerssituatie in het dorp.

Tenslotte is er een definitieve versie van het Privacybeleid (zie elders op de website) en zijn de afspraken over de verkeersomleidingen tijdens de kermis besproken en in het dorp verspreid.

RSS Feed