Terugblik overleg Gemeenschapsraad 15 februari

* Verkeerssituatie:

Drie dorpsbewoners maakten gebruik van de inloopmogelijkheden om mee te praten over het onderwerp verkeer en veiligheid in de Kerkstraat en de Dorpstraat. Met Winand Bijlmakers is afgesproken dat hij deze inwoners en de gemeenschapsraad binnen 2 weken van gevraagde informatie voorziet. Die informatie komt terug in het volgende overleg van de gemeenschapsraad.

* Enquête Wonen in Leveroy

De gemeente en projectontwikkelaar krijgen een uitnodiging voor het volgend overleg van de gemeenschapsraad om de resultaten van de woonwensenquête te bespreken.

* Glasvezel

Er is een glasvezelwerkgroep gevormd, die meer informatie wil hebben over de verschillen tussen coax kabel en glasvezel en de voor- en nadelen van beide.

Vergadering 15 februari

Donderdag 15 februari 20.00 uur komt de Gemeenschapsraad bij elkaar in de Pestoeërskoel.

Op de agenda staat onder andere de verkeerssituatie op de Dorpstraat en Kerkstraat. Voor de gemeente is Winand Bijlmakers onze gast bij dit agendapunt.

Verdere agendapunten zijn:
- resultaten van de enquête Wonen in Leveroy en vervolgacties
- ontwikkelingen rond de aanleg van glasvezel

WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

De enquête is inmiddels afgesloten. Meer informatie over de uitkomst van de enquête volgt nog.

LEEFBAARHEID EN DE TOEKOMST VAN LEVEROY

Een jaar geleden heeft de Gemeenschapsraad Leveroy in een enquête onder andere gevraagd naar wat nodig is voor het behoud en vergroten van de leefbaarheid in ons dorp. Het antwoord op die vraag was duidelijk. We hebben een goede mix nodig van jongeren en ouderen en betaalbare en gevarieerde woningen voor alle leeftijden. Dat betekent huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

DOE DE WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

In vervolg op de enquête in 2016 wil de Gemeenschapsraad Leveroy samen met de gemeente en projectontwikkelaar Jongenmeulen de behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige huur- en koopwoningen in Leveroy peilen. Bij zulke woningen kun je denken aan starters, aan senioren die kleiner willen gaan wonen, aan 1- persoonshuishoudens of mensen met een beperkt inkomen.

Lees meer...

RSS Feed