Terugblik Gemeenschapsraad 8 oktober

De vrijwilligers van de OET waren te gast op ons overleg. Het aantal bezoekers op de derde donderdag van de maand om 12.00 uur loopt wat terug. Voor het ogenblik is er genoeg animo. De vrijwilligers dachten alvast na over veranderingen voor het moment dat de groep te klein wordt. De kermis OET is altijd populair en drukbezocht. Met die OET als voorbeeld hebben we gebrainstormd over mogelijke andere momenten in het jaar om een OET te organiseren, waar hele families en vriendengroepen graag aan mee willen doen.

De kermisgroep beraadt zich op mogelijkheden om de Leiverse kermis aantrekkelijker te maken voor attracties. Ze heeft ook contact met de kermisgroep van Kelpen om goede ideeën uit te wisselen.

Voor het gesprek met wethouder Koolen over de verkeerssituatie in het dorp is een aantal vragen geformuleerd en naar de gemeente gestuurd ter voorbereiding op het overleg, onder andere vragen naar gegevens over tellingen van het verkeer.

Vooruitblik overleg Gemeenschapsraad 8 oktober

Op het overleg van 8 oktober staan weer de nodige onderwerpen op onze agenda:

  • Met de dames die de Open Eettafel (OET) organiseren, praten over de toekomst van de OET, omdat het aantal mensen dat er naar toe komt, terugloopt.
  • 25 oktober hebben we een afspraak met wethouder Koole over de verkeerssituatie in het dorp. Dat gesprek bereiden we voor.
  • We kijken terug naar de kermis van dit jaar en vooruit naar die van volgend jaar met de vraag of er een andere opzet moet komen.
  • Omdat ook de gemeenschapsraad met privacybeleid te maken heeft, bespreken we nog een keer wat dat betekent en tekent iedereen een geheimhoudingsverklaring. Dit dient ervoor te zorgen dat iedereen zorgvuldig met gegevens van mensen om gaat en dat deze gegevens niet zonder toestemming met anderen worden gedeeld.

RSS Feed