Eerste resultaten van de Woonwensenquête Wonen in Leveroy

In totaal is de woonwensenquête 52x ingevuld.
Daarvan is 7x aangegeven dat er geen plannen en wensen zijn voor een andere woning. De overige 45 enquêtes zijn ingevuld door alleenstaanden en gezinnen met en zonder kinderen.
Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd:
8x in de groep van 20 – 30 jaar
10x in de groep van 31 – 50 jaar
17x in de groep van 51 – 70 jaar
10x in de groep van > 70 jaar
In 23 enquêtes is aangegeven op zoek te zijn naar een ander huis binnen 2 jaar of tussen 2 – 5 jaar.
De resultaten laten zien dat er behoefte is aan huizen is het dorp, voor wie en wanneer.

Terugblik overleg Gemeenschapsraad 15 februari

* Verkeerssituatie:

Drie dorpsbewoners maakten gebruik van de inloopmogelijkheden om mee te praten over het onderwerp verkeer en veiligheid in de Kerkstraat en de Dorpstraat. Met Winand Bijlmakers is afgesproken dat hij deze inwoners en de gemeenschapsraad binnen 2 weken van gevraagde informatie voorziet. Die informatie komt terug in het volgende overleg van de gemeenschapsraad.

* Enquête Wonen in Leveroy

De gemeente en projectontwikkelaar krijgen een uitnodiging voor het volgend overleg van de gemeenschapsraad om de resultaten van de woonwensenquête te bespreken.

* Glasvezel

Er is een glasvezelwerkgroep gevormd, die meer informatie wil hebben over de verschillen tussen coax kabel en glasvezel en de voor- en nadelen van beide.

Vergadering 15 februari

Donderdag 15 februari 20.00 uur komt de Gemeenschapsraad bij elkaar in de Pestoeërskoel.

Op de agenda staat onder andere de verkeerssituatie op de Dorpstraat en Kerkstraat. Voor de gemeente is Winand Bijlmakers onze gast bij dit agendapunt.

Verdere agendapunten zijn:
- resultaten van de enquête Wonen in Leveroy en vervolgacties
- ontwikkelingen rond de aanleg van glasvezel

RSS Feed