Wat is de gemeenschapsraad?

De stichting Gemeenschapsraad Leveroy is in 1975 opgericht als ‘dorpsraad’ waar inwoners van Leveroy terecht kunnen voor allerlei zaken die Leveroy aangaan.

Het doel van de gemeenschapsraad is opkomen voor en behartigen van de belangen van de inwoners van de parochie Leveroy, vooral met betrekking tot de leefbaarheid (o.a. woon- en werkklimaat, voorzieningenniveau, verkeer en veiligheid en sociaal klimaat).

De gemeenschapsraad wil dit doel bereiken door:

het voortdurend betrekken van de inwoners van Leveroy bij de ontwikkelingen binnen de parochie;

het opsporen, signaleren, besturen en opheffen van de behoeften van de inwoners op het gebied van de leefbaarheid of op maatschappelijk en cultureel gebied, waarin niet of onvoldoende in wordt voorzien;

het stimuleren, coördineren van en advies geven aan verenigingen, groepen en/of personen in de parochie Leveroy die ook een betere leefbaarheid nastreven, echter zonder bemoeienis met of aantasting van de zelfstandigheid of eigenheid van deze verenigingen, groepen en/of personen;

het voeren van overleg met verenigingen, personen, instellingen en instanties zowel binnen als buiten de parochie, in het bijzonder met de gemeentebesturen van Nederweert en Heythuysen;

het samenwerken met alle andere instellingen, die de leefbaarheid op plaatselijk en/of regionaal niveau bevorderen.

Het bestuur bestaat uit alle leden van de gemeenschapsraad dit zijn:

Annie van Roij voorzitter
Jean-Marie van de Laar secretaris
Mariet Claessens 2e secretaris
Jan Hobus penningmeester
Marian Coolen
Harrie Heijnen
Nick Janssen