De stichting Gemeenschapsraad Leveroy is in 1975 opgericht als ‘dorpsraad’ waar inwoners van Leveroy terecht kunnen voor allerlei zaken die Leveroy aangaan.

Het doel van de gemeenschapsraad is opkomen voor en behartigen van de belangen van de inwoners van de parochie Leveroy, vooral met betrekking tot de leefbaarheid (o.a. woon- en werkklimaat, voorzieningenniveau, verkeer en veiligheid en sociaal klimaat).

De gemeenschapsraad wil dit doel bereiken door:

het voortdurend betrekken van de inwoners van Leveroy bij de ontwikkelingen binnen de parochie;

het opsporen, signaleren, besturen en opheffen van de behoeften van de inwoners op het gebied van de leefbaarheid of op maatschappelijk en cultureel gebied, waarin niet of onvoldoende in wordt voorzien;

het stimuleren, coördineren van en advies geven aan verenigingen, groepen en/of personen in de parochie Leveroy die ook een betere leefbaarheid nastreven, echter zonder bemoeienis met of aantasting van de zelfstandigheid of eigenheid van deze verenigingen, groepen en/of personen;

het voeren van overleg met verenigingen, personen, instellingen en instanties zowel binnen als buiten de parochie, in het bijzonder met de gemeentebesturen van Nederweert en Heythuysen;

het samenwerken met alle andere instellingen, die de leefbaarheid op plaatselijk en/of regionaal niveau bevorderen.

De Gemeenschapsraad komt elke 6 weken bij elkaar.

In 2018 is dat:

donderdag 4 januari 20.00 uur Pestoeërskoel
donderdag 15 februari 20.00 uur Pestoeërskoel
donderdag 29 maart 20.00 uur Pestoeërskoel
donderdag 3 mei 20.00 uur Pestoeërskoel
donderdag 28 juni 20.00 uur Pestoeërskoel
maandag 27 augustus 20.00 uur Pestoeërskoel
maandag 8 oktober 20.00 uur Pestoeërskoel
maandag 26 november 20.00 uur Pestoeërskoel
maandag 7 januari 2019 20.00 uur Pestoeërskoel

Iedereen die iets met de Gemeenschapsraad wil bespreken is welkom bij het eerste kwartier van het overleg.

Soms verandert een datum of de begintijd. Kijk daarvoor onder Nieuws voor datum en tijd van het volgend overleg.

Onder Nieuws zijn verder wetenswaardigheden over het overleg te vinden.