Glasvezel kern Leveroy

Glasvezel buitenaf heeft plannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de kern van Leveroy. Aanmelden hiervoor kan tot 28 oktober 2019. De aanleg gaat alléén door als 35% van de inwoners van Leveroy zich hiervoor aanmelden.

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina:

Glasvezelbuitenaf

Contacten met Ospeldijk over glasvezel

Net als de kern van Leveroy heeft ook Ospeldijk geen glasvezel. Beide kernen hebben altijd te horen gekregen, dat ze niet in aanmerking komen om mee te doen met de aanleg die nu in het buitengebied van start gaat. In juni leken er heel misschien toch mogelijkheden te zijn. In Ospeldijk is geïnventariseerd wie een aansluiting wilde. Deze lijst is met Glasvezelbuitenaf gedeeld. Eind juni berichtte Glasvezelbuitenaf dat tot eind 2019, wanneer de aanleg in het buitengebied klaar is, geen mogelijkheden zijn voor aansluiting van adressen in Ospeldijk.
Tussen Leveroy en Ospeldijk is contact geweest over deze poging. Mocht zich een mogelijkheid voordoen om toch aangesloten te worden dan wil Leveroy graag met Ospeldijk samenwerken om dit te realiseren.

Aanleg glasvezel in het buitengebied gaat door

Het buitengebied van Midden-Limburg krijgt glasvezel. Bij de sluitingsdatum voor de aanmelding om aangesloten te worden op glasvezel bleek meer dan de vereiste 50% van de adressen mee te doen. Daarna is dat percentage nog wat verder opgelopen naar bijna 60%. Op allerlei plekken waren activiteiten georganiseerd om mensen te informeren en te stimuleren om mee te doen. In Nederweert-Ospel is er extra hard aan getrokken. Dit deel van Midden-Limburg zeker bijgedragen aan het behalen van die 50%.