Net als de kern van Leveroy heeft ook Ospeldijk geen glasvezel. Beide kernen hebben altijd te horen gekregen, dat ze niet in aanmerking komen om mee te doen met de aanleg die nu in het buitengebied van start gaat. In juni leken er heel misschien toch mogelijkheden te zijn. In Ospeldijk is geïnventariseerd wie een aansluiting wilde. Deze lijst is met Glasvezelbuitenaf gedeeld. Eind juni berichtte Glasvezelbuitenaf dat tot eind 2019, wanneer de aanleg in het buitengebied klaar is, geen mogelijkheden zijn voor aansluiting van adressen in Ospeldijk.
Tussen Leveroy en Ospeldijk is contact geweest over deze poging. Mocht zich een mogelijkheid voordoen om toch aangesloten te worden dan wil Leveroy graag met Ospeldijk samenwerken om dit te realiseren.