Toch plannen voor nieuwbouw?

Op de nieuwspagina was al te lezen dat na de informatie avond op 7 juni te weinig mensen interesse hadden om het project met 5 woningen op de Leiverse velden te kunnen realiseren. Er blijft echter behoefte aan woningen in Leveroy vooral voor kleine huishoudens, eenpersoonshuishoudens, starters en senioren. Gemeenschapsraad en projectontwikkelaar houden contact.

Ook in juni deed zich een nieuwe ontwikkeling voor. Bij de gemeente is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 20 woningen op de Leiverse velden. De gemeente heeft de aanvraag voor deze vergunning nog in behandeling.

Woonwensen

In vervolg op de woonwensen uit de enquête Wonen in Leveroy heeft Jongen projectontwikkeling een interessant aanbod ontwikkeld voor een aantal koopwoningen in Leiverse Velden. De Gemeenschapsraad organiseert samen met de projectontwikkelaar en een betrokken inwoner uit het dorp een bijeenkomst over dit aanbod.
Degenen die bij de enquête hun naam en gegevens hebben ingevuld en een koopwoning zoeken krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Bijeenkomst over aanbod koopwoningen Leiverse Velden
7 juni 19.30 uur, Pestoeërskoel, Sillenhoek 4, Leveroy

Ook degenen die geen naam en gegevens hebben ingevuld zijn welkom.

Update

Op 29 maart overlegde de gemeenschapsraad met een betrokken inwoner, de gemeente en Jongen Projectontwikkeling over de mogelijkheden om de woonwensen in de enquête Wonen in Leveroy te realiseren.
Eén van de mogelijkheden is om met een aantal bewoners samen een aantal woningen tegelijk te bouwen. Elders in het land zijn daar ervaringen mee. Met een duur woord heet dat collectief-particulier-opdrachtgeverschap (CPO).
Een andere manier is om beleggers te zoeken die hun geld in de bouw van een klein aantal woningen willen steken.
Voor huurwoningen is een woningbouwvereniging nodig.
Op 3 mei komen we weer bij elkaar. In de tussentijd worden contacten gelegd met organisaties en beleggers om te peilen wat zij voor Leveroy willen en kunnen betekenen