De enquête is inmiddels afgesloten. Meer informatie over de uitkomst van de enquête volgt nog.

LEEFBAARHEID EN DE TOEKOMST VAN LEVEROY

Een jaar geleden heeft de Gemeenschapsraad Leveroy in een enquête onder andere gevraagd naar wat nodig is voor het behoud en vergroten van de leefbaarheid in ons dorp. Het antwoord op die vraag was duidelijk. We hebben een goede mix nodig van jongeren en ouderen en betaalbare en gevarieerde woningen voor alle leeftijden. Dat betekent huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

DOE DE WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

In vervolg op de enquête in 2016 wil de Gemeenschapsraad Leveroy samen met de gemeente en projectontwikkelaar Jongenmeulen de behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige huur- en koopwoningen in Leveroy peilen. Bij zulke woningen kun je denken aan starters, aan senioren die kleiner willen gaan wonen, aan 1- persoonshuishoudens of mensen met een beperkt inkomen.

Ook een enquête over de behoefte aan woningen in heel Midden-Limburg door gemeentes

De gemeente Nederweert heeft samen met de regiogemeenten in Midden-Limburg opdracht gegeven voor een groot woningmarktonderzoek. Dit onderzoek is nodig voor de actualisering van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving die de gemeenten in 2014 hebben vastgesteld. Onderzoeksbureau E’til doet dit onderzoek in opdracht van de gemeenten.
Het woningmarktonderzoek vindt in de kernen van alle gemeenten plaats. Dit betekent concreet dat E’til in de loop van januari enquêtes uitzet waaronder in Leveroy. Het kan dus zijn dat je voor deze enquête wordt benaderd.
Mogelijk zit er overlap in de vragen van de enquêtes van de Gemeenschapsraad Leveroy en E’til.
De gemeenschapsraad en gemeente Nederweert stellen het op prijs als de inwoners van Leveroy zoveel mogelijk deelnemen aan beide enquêtes. Op die manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van de woonbehoefte in Leveroy.