Update

Op 29 maart overlegde de gemeenschapsraad met een betrokken inwoner, de gemeente en Jongen Projectontwikkeling over de mogelijkheden om de woonwensen in de enquête Wonen in Leveroy te realiseren.
Eén van de mogelijkheden is om met een aantal bewoners samen een aantal woningen tegelijk te bouwen. Elders in het land zijn daar ervaringen mee. Met een duur woord heet dat collectief-particulier-opdrachtgeverschap (CPO).
Een andere manier is om beleggers te zoeken die hun geld in de bouw van een klein aantal woningen willen steken.
Voor huurwoningen is een woningbouwvereniging nodig.
Op 3 mei komen we weer bij elkaar. In de tussentijd worden contacten gelegd met organisaties en beleggers om te peilen wat zij voor Leveroy willen en kunnen betekenen

Eerste resultaten van de Woonwensenquête Wonen in Leveroy

In totaal is de woonwensenquête 52x ingevuld.
Daarvan is 7x aangegeven dat er geen plannen en wensen zijn voor een andere woning. De overige 45 enquêtes zijn ingevuld door alleenstaanden en gezinnen met en zonder kinderen.
Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd:
8x in de groep van 20 – 30 jaar
10x in de groep van 31 – 50 jaar
17x in de groep van 51 – 70 jaar
10x in de groep van > 70 jaar
In 23 enquêtes is aangegeven op zoek te zijn naar een ander huis binnen 2 jaar of tussen 2 – 5 jaar.
De resultaten laten zien dat er behoefte is aan huizen is het dorp, voor wie en wanneer.

WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

De enquête is inmiddels afgesloten. Meer informatie over de uitkomst van de enquête volgt nog.

LEEFBAARHEID EN DE TOEKOMST VAN LEVEROY

Een jaar geleden heeft de Gemeenschapsraad Leveroy in een enquête onder andere gevraagd naar wat nodig is voor het behoud en vergroten van de leefbaarheid in ons dorp. Het antwoord op die vraag was duidelijk. We hebben een goede mix nodig van jongeren en ouderen en betaalbare en gevarieerde woningen voor alle leeftijden. Dat betekent huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

DOE DE WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

In vervolg op de enquête in 2016 wil de Gemeenschapsraad Leveroy samen met de gemeente en projectontwikkelaar Jongenmeulen de behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige huur- en koopwoningen in Leveroy peilen. Bij zulke woningen kun je denken aan starters, aan senioren die kleiner willen gaan wonen, aan 1- persoonshuishoudens of mensen met een beperkt inkomen.

Lees meer...