Woonwensen

In vervolg op de woonwensen uit de enquête Wonen in Leveroy heeft Jongen projectontwikkeling een interessant aanbod ontwikkeld voor een aantal koopwoningen in Leiverse Velden. De Gemeenschapsraad organiseert samen met de projectontwikkelaar en een betrokken inwoner uit het dorp een bijeenkomst over dit aanbod.
Degenen die bij de enquête hun naam en gegevens hebben ingevuld en een koopwoning zoeken krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Bijeenkomst over aanbod koopwoningen Leiverse Velden
7 juni 19.30 uur, Pestoeërskoel, Sillenhoek 4, Leveroy

Ook degenen die geen naam en gegevens hebben ingevuld zijn welkom.

Update

Op 29 maart overlegde de gemeenschapsraad met een betrokken inwoner, de gemeente en Jongen Projectontwikkeling over de mogelijkheden om de woonwensen in de enquête Wonen in Leveroy te realiseren.
Eén van de mogelijkheden is om met een aantal bewoners samen een aantal woningen tegelijk te bouwen. Elders in het land zijn daar ervaringen mee. Met een duur woord heet dat collectief-particulier-opdrachtgeverschap (CPO).
Een andere manier is om beleggers te zoeken die hun geld in de bouw van een klein aantal woningen willen steken.
Voor huurwoningen is een woningbouwvereniging nodig.
Op 3 mei komen we weer bij elkaar. In de tussentijd worden contacten gelegd met organisaties en beleggers om te peilen wat zij voor Leveroy willen en kunnen betekenen

Eerste resultaten van de Woonwensenquête Wonen in Leveroy

In totaal is de woonwensenquête 52x ingevuld.
Daarvan is 7x aangegeven dat er geen plannen en wensen zijn voor een andere woning. De overige 45 enquêtes zijn ingevuld door alleenstaanden en gezinnen met en zonder kinderen.
Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd:
8x in de groep van 20 – 30 jaar
10x in de groep van 31 – 50 jaar
17x in de groep van 51 – 70 jaar
10x in de groep van > 70 jaar
In 23 enquêtes is aangegeven op zoek te zijn naar een ander huis binnen 2 jaar of tussen 2 – 5 jaar.
De resultaten laten zien dat er behoefte is aan huizen is het dorp, voor wie en wanneer.