Terugblik overleg Gemeenschapsraad 3 mei

* Ook nu stond Wonen in Leveroy en Glasvezel op de agenda. Zie de aparte berichten daarover onder Woonwensen en Glasvezel. 

* De voorbereidingen voor de kermis, het eerste weekend van juli, zijn in volle gang. Ook dit jaar zijn er maatregelen nodig om het verkeer in goede banen te leiden. De gemeente en Gemeenschapsraad organiseren een bijeenkomst hierover voor alle betrokken inwoners. Deze vindt plaats op 24 mei, 19.30 uur in zaal Wetemans. Omwonenden hebben ook een papieren uitnodiging gehad. 

* Ook voor de Gemeenschapsraad en alle eraan verbonden (werk)groepen gaat per 25 mei de privacywetgeving in die vanaf die datum voor alle landen van de Europese Unie geldt. Via de gemeente hebben alle verenigingen en stichtingen de beschikking gekregen over een Stappenplan om aan deze wetgeving te kunnen voldoen. Voor de Gemeenschapsraad zijn we hiermee al een eind gevorderd.

Terugblik overleg Gemeenschapsraad 29 maart

* Wonen in Leveroy en Glasvezel: zie de aparte berichten daarover onder Woonwensen en Glasvezel.

* Verkeer en veiligheid
Eerder waren recente gegevens over verkeerstellingen en snelheidsmetingen niet beschikbaar. We vragen de gemeente of die er nu wel zijn en om die in dat geval aan ons te sturen.

* AED’s
We hebben in het dorp 3 AED’s voor het reanimeren van mensen: bij de sportvelden, het gemeenschapshuis en bij Multimate op de Houtsberg. Die zijn indertijd bekostigd door Hart voor Nederweert. Nu zijn ze toe aan een onderhoudsbeurt.

Lees meer...

Eerste resultaten van de Woonwensenquête Wonen in Leveroy

In totaal is de woonwensenquête 52x ingevuld.
Daarvan is 7x aangegeven dat er geen plannen en wensen zijn voor een andere woning. De overige 45 enquêtes zijn ingevuld door alleenstaanden en gezinnen met en zonder kinderen.
Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd:
8x in de groep van 20 – 30 jaar
10x in de groep van 31 – 50 jaar
17x in de groep van 51 – 70 jaar
10x in de groep van > 70 jaar
In 23 enquêtes is aangegeven op zoek te zijn naar een ander huis binnen 2 jaar of tussen 2 – 5 jaar.
De resultaten laten zien dat er behoefte is aan huizen is het dorp, voor wie en wanneer.

RSS Feed