Wijziging datum volgende vergadering

De Gemeenschapsraad komt 11 februari weer bij elkaar. 

 

Terugblik Gemeenschapsraad 26 november

Eénmaal per jaar overleggen burgemeesters en wethouders met vertegenwoordigers van alle dorpsraden/gemeenschapsraad. Dit jaar was dat het geval op 12 november en met het nieuwe college van wethouders en is gesproken over de rol en positie van de dorpsraden en gemeenschapsraad. In Leveroy komt de Gemeenschapsraad op voor de belangen van het hele dorp. Op www.leveroy.net/gemeenschapsraad staat uitgelegd waar dat over gaat. In december is er een vervolgoverleg over knelpunten die de dorpsraden en gemeenschapsraad ervaren bij hun taken.

Zoals steeds besprak de Gemeenschapsraad verder onderwerpen, die met de leefbaarheid te maken hebben.
* Onder de noemer Leiverse Belaeving zijn door Schreurshof voorstellen gedaan voor een fleurige aankleding van het dorp.
* We blijven volgen hoe de gemeente bezig is met de sloop van de voorzieningen bij ’t Huitje.

Lees meer...

Overleg met wethouder Koolen over de verkeerssituatie in het dorp

Op 25 oktober waren wethouder Koolen, de eerstverantwoordelijke ambtenaar voor verkeer en de gemeentelijk teamleider voor o.a. verkeer bij ons te gast in de Pestoeërskoel.

Net daarvoor waren we als dorp overvallen door de aankondiging van de afsluiting van de Kerkstraat en de Dorpstraat, terwijl informatie door de gemeente voor alle inwoners ontbrak. We hebben niet alleen om betere informatie gevraagd, maar ook om overleg vooraf om eventuele suggesties in te kunnen brengen. De gemeente heeft beterschap beloofd.

De gemeente gaf aan niet te beschikken over (recente) gegevens van tellingen. Zij werken met verkeersmodellen om de verkeersintensiteit te bepalen. De Gemeenschapsraad vraagt zich af of modellen voldoende recht doen aan de beleving van inwoners en zou toch graag tellingen zien. Daar krijgen we vooralsnog de handen niet voor op elkaar.

Binnenkort start de gemeente met het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. De belangrijkste toezegging is dat onze signalen over de verkeersproblematiek in het dorp daarin meegenomen worden. Bij navraag blijkt dat er nog geen planning is voor het werk aan de mobiliteitsvisie. Wij krijgen informatie als die planning er wel is.

RSS Feed