Het laatste nieuws

Het laatste nieuws is ook terug te vinden onder het kopje nieuwsbrief.

Nieuwsbrief juni 2019

Terugblik Gemeenschapsraad 26 november

Eénmaal per jaar overleggen burgemeesters en wethouders met vertegenwoordigers van alle dorpsraden/gemeenschapsraad. Dit jaar was dat het geval op 12 november en met het nieuwe college van wethouders en is gesproken over de rol en positie van de dorpsraden en gemeenschapsraad. In Leveroy komt de Gemeenschapsraad op voor de belangen van het hele dorp. Op www.leveroy.net/gemeenschapsraad staat uitgelegd waar dat over gaat. In december is er een vervolgoverleg over knelpunten die de dorpsraden en gemeenschapsraad ervaren bij hun taken.

Zoals steeds besprak de Gemeenschapsraad verder onderwerpen, die met de leefbaarheid te maken hebben.
* Onder de noemer Leiverse Belaeving zijn door Schreurshof voorstellen gedaan voor een fleurige aankleding van het dorp.
* We blijven volgen hoe de gemeente bezig is met de sloop van de voorzieningen bij ’t Huitje.

Lees meer...

RSS Feed