WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

De enquête is inmiddels afgesloten. Meer informatie over de uitkomst van de enquête volgt nog.

LEEFBAARHEID EN DE TOEKOMST VAN LEVEROY

Een jaar geleden heeft de Gemeenschapsraad Leveroy in een enquête onder andere gevraagd naar wat nodig is voor het behoud en vergroten van de leefbaarheid in ons dorp. Het antwoord op die vraag was duidelijk. We hebben een goede mix nodig van jongeren en ouderen en betaalbare en gevarieerde woningen voor alle leeftijden. Dat betekent huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden, levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen.

DOE DE WOONWENS ENQUÊTE ‘WONEN IN LEVEROY’

In vervolg op de enquête in 2016 wil de Gemeenschapsraad Leveroy samen met de gemeente en projectontwikkelaar Jongenmeulen de behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige huur- en koopwoningen in Leveroy peilen. Bij zulke woningen kun je denken aan starters, aan senioren die kleiner willen gaan wonen, aan 1- persoonshuishoudens of mensen met een beperkt inkomen.

Lees meer...

GLASVEZEL, NUT EN NOODZAAK

GLASVEZEL, NUT EN NOODZAAK

Hieronder informeert Gemeenschapsraad Leveroy jullie over ontwikkelingen rond de aanleg van glasvezel.

In Midden-Limburg zijn bijna alle kernen aangesloten op het glasvezelnet. De inwoners van de kernen zijn daarmee voorzien van snel internet en voorbereid op een toekomst waarin informatie, contacten, voorzieningen, zorg en hulp nog meer dan nu al het geval is via internet gaan.

Lees meer...

Nieuwe kerstboom

Helaas heeft de vorige kerstboom het niet gehaald. Daarom hebben wij een nieuwe kerstboom geplant bij de kerk. Wij gaan ervan uit dat deze uitgroeit tot een gezonde boom en een beeldbepalend punt in Leveroy met de kerstdagen.

Wij willen graag de fam. Brouwers, Heerbaan, Leveroy bedanken voor het ter beschikking stellen van deze boom.

Lees meer...

RSS Feed